عشق، عشق و عشق...

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

عشق تفاوت‌سوز نیست. برخلاف نظر بسیاری من عاشقی را مساوی با "به کلی یکی شدن" نمی‌دانم. عاشقی اصلا محصول "تفاوتی آشنانما"ست. همین "تفاوت آشنانما"ست که مرا به سمت عشق می‌برد و از من یک فرد عاشق می‌سازد. "تفاوت آشنانما" همان وضعیتی‌ست که در آن یک فرد با امری روبه رو می‌شود که اولاً آشنا به نظر می‌رسد اما حقیقتاً متفاوت است. این وضعیت وضعیت مرموزی‌ست که آدمی را به چنگ می‌آورد و وجود او را درگیر می‌کند. همه باورها و تصمیمات او را تحت شعاع قرار می‌دهد و اصلاً از آدمی آدمی دیگر می سازد. 
ادامه مطلب

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای